Esteka honen bidez hurrengo dokumentazioa duzue eskuragarri:

 

· Jakintzagai guztien programazio didaktikoak: urteko programazio didaktikoa, COVID19 aurrekoa.

 

· 1.eranskina, edukin minimoak zehazten dituena: COVID19a dela eta minimoen zehaztapen berria.

 

· 2.eranskina, beste urteetako pendienteak gainditzeko egin behar dena azaltzen duena: pendienteak errekuperatzeko jarraitu beharreko prozedura.

 

· Hirugarren dokumentu bat aurtengo aurreko ebaluaketak errekuperatzeko egin behar dena azaltzen duena eta 3. ebaluaketan landutakoa eta ebaluatzeko modua azaltzen duena.